Рекламни стратегии, консултации и криейтив

Тактиката е да знаеш какво да правиш, когато имаш избор. Стратегията е да знаеш какво да правиш, когато нямаш избор!

Правилната стратегия е в основата на успеха на всеки един бизнес. И най-доброто рекламно действие е напразно, ако не е част от обща комуникационна стратегия.

Ние, от M Promotion, залагаме на целенасочена стратегия, съобразена със спецификата и особеностите на всеки един бранд. През призмата на динамично променящите се комуникационни канали, развитието и налагането на онлайн медиите и социалните мрежи, управлението на комуникационния микс на всеки бранд е истинско предизвикателство. На практика, в съвременния свят потребителите не търсят продуктите и услугите, от които имат нужда, а продуктите и услугите намират потребителите. Това наложи необходимостта всеки един бранд да планира и реализира своите активности, чрез правилните послания и канали, така че да достигне директно до своите потребители. Изцяло се промениха каналите и методите за промоции, рекламните и маркетингови активности.

Ние, от M Promotion, сме фокусирани именно върху изграждането и реализацията на правилна стратегия за управление на комуникационния микс. Вярваме че, чрез правилните рекламни активности всеки бранд може да достигне до своите потребители, създавайки разпознаваемост и неповторима емоция.