Организиране на промоции

Големите събития винаги изискват голяма подготовка. За целта са необходими опитни хоrа, които да се погрижат за отличното провеждане на промоцията. Промотирането на всеки бранд изисква да се създава доверие и чувство на грижа в клиентите, от които зависи всеки един бизнес. Чрез тези BTL промоции можете да покажете защо сте различни, да докажете, че мнението на потенциалните ви клиенти е от значение за вас и да бъдете близо до тях, за да привлечете вниманието към даден продукт и да формирате потребност за закупуването на този продукт. Формулата е проста създаваме вашето събитие, то ще създаде новина, а новината нуждата от това, което ние ще продадем или ще им наложим да закупят.

Тези събития са нужни, за да се поддържа или подобрява имиджът на компанията, която чрез едно стойностно, оригинално и добре реализирано събитие показва стил, класа и култура.


Промоциите включват събития като:

 • Организиране на специални събития в паркове, търговски центрове, зали, училища, оживени централни градски места. Целта е да привлечем вниманието и да провокираме интереса на колко се може повече потребители.
 • Раздаване на флаери и брошури;
 • Флашмоб прояви на оживени места;
 • Конференции на нестандартни места като музеи, театри, кина, галерии, открити пространства и др.;
 • Дегустации;
 • Организиране на кетъринг и др.

 • Изготвяне на флаери
 • Промоутъри
 • Организиране
 • Изготвяне на график
 • Облекла

За оферти и повече информация