Корпоративна идентичност

Корпоративна идентичност това е лицето на Вашата фирма.

Тя трябва да бъде единна, запомняща се, модерна, интересна и да отговаря на вашата идентичност. Тя е лицето, което ще ви представя пред клиенти и сътрудници. Когато дизайнът на Вашите рекламни материали е различен от този на сайта Ви и визията на служебните автомобили се поражда объркване в потребителите, неясната комуникация води до по бавно израстване и трудно запомняне на марката.

Рекламна агенция M Promotion ще ви помогне да изградите лицето на Вашата фирма от цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на визитките и всички други средства, които осигуряват визуалната разпознаваемост на марката, проявена върху вашите продукти. Корпоративната идентичност се състои от три важни компонента – дизайн, комуникация и поведение.


Най-основните неща, които са необходими за всеки бизнес:

  • Лого
  • Визитки
  • Пощенски плик
  • Бланки
  • Папки

За оферти и повече информация