Дизайн на печатни материали

Дизайнът на вашите печатни рекламни материали е изключително важен за цялостната визия на фирмата Ви, той е контактът и досегът на клиентите Ви до Вас. Доказано е, че човек отделя около о,3 секунди, за да прецени дали това което вижда му харесва. Тоест, разполагате с много кратко време, за което вашия дизайн на рекламни материали трябва да привлечете вниманието и да го задържите в съзнанието на вашите потенциални клиенти. Рекламна агенция M Promotion Ви предлага високо качествен дизайн отговарящ на Вашите нужди, за един завършен бизнес имидж.


Най-често изработваните рекламни материали са:

 • Флаери
 • Визитки
 • Брошури
 • Бланки
 • Папки
 • Каталози
 • Плакати
 • Стикери
 • Покани
 • Етикети
 • Менюта
 • Опаковки
 • Календари
 • Менюта
 • Торбички

За оферти и повече информация