Дегустации

Създаването на концепция за специални събития и активности на всеки един бизнес и интегрирането им към цялостната рекламна стратегия на бранда е основен елемент в комуникационния микс. Провеждането на дегустации и промоции е един добре запомнящ се и ефективен метод за налагането на нов продукт и/или налагането на нова марка или бранд. Благодарение на опита, който екипа на М Promotion натрупа в провеждането на дегустации, успяхме да се научим как да показваме на клиентите ползата им от закупуването на продуктите, които рекламираме и превръщането на случайните клиенти в лоялни.

Смисълът на дегустациите е, че потребителят може първо да оцени вкуса и качеството на стоката, да се запознае с нейните преимущества, за да успее да си обясни и нейната цена. Благодарение на тези акции се разширява целевата аудитория и вниманието на клиента се насочва към вашата стока, вместо към конкурентна.

Не забравяйте, че над 50% от успеха на кампанията зависи от работата на промоутъра. Именно затова, чрез съгласуван с рекламодателя начин, нашите обучени промоутъри разказват за рецептурата, технологията на производство и/или полезните качества на продукта, като умело успяват на различават типовете клиенти, за да им представят информацията по адекватен начин.

За успеха на всяка дегустация, много важен елемент е промоционалната маса да е в стила на фирмата. Той трябва да е като допълващ инструмент към цялостната визия, както и компетентната и красива подредба на продуктите.


  • Промоутъри
  • Маси за дегустации
  • Изготвяне на графици
  • Подготвяне на кампания
  • Работно облекло за промоутъри
  • Съхранение на маси
  • Съхранение на продукти
  • Осигуряване на консумативи
  • Супервайзър
  • Отчети и оценка на постигнатите резултати

За оферти и повече информация