Промоции и дегустации

Компаниите осъзнаха, че е важно и изключително ефективно да подходят към аудиторията си по нов начин – организиране на специални събития и активности. Това създава трайна и положителна връзка за отношението продукт- клиент. Само чрез интегриран маркетингов подход, брандът може да спечели доверието на потребителите, да заяви позицията си, да реагира адекватно на ситуации, и да представи продукта си по подходящ начин.

Създаването на концепция за специални събития на компанията и интегрирането им към цялостната кампания на брандовете е основен елемент в комуникационния микс. Ние осъзнаваме значението на правилното планиране, организиране и провеждане на събитието и на мониторинга и анализа на постигнатите резултати след това.

Специализирани сме именно върху създаването на конкретни и цялостни концепции за събития и BTL активности. Организирането и провеждането на дегустации, промоции, семплинги е удоволствие за нас.

degustacii

promocii

sabitiya

Нашите цели

check

Доволни клиенти

check

Високи продажби

check

Налагане на марка/бранд

check

Добре изпълнена работа